Agencja tymczasowa dla każdego

Najczęściej agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony. W szczególnych przypadkach, jeżeli praca tymczasowa nie miałaby mieć cech stosunku pracy dopuszcza się zawieranie umów cywilnoprawnych umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Praca tymczasowa jest w pełni legalną formą zatrudnienia, dlatego nie wahaj się i skorzystaj z takiej usługi jak agencja pracy tymczasowej Warszawa, a na pewno nie będziesz żałować.

Agencja pracy pomoże Ci znaleźć zajęcie.

Tylko agencje posiadające aktualny wpis w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia działają legalnie i mogą świadczyć usługi w zakresie pracy tymczasowej. Przed nawiązaniem współpracy z daną agencją warto sprawdzić czy jej wpis figuruje we wspomnianym rejestrze dostępnym w Internecie. Skorzystaj z usługi agencja pracy tymczasowej warszawa jeśli chcesz znaleźć dodatkowe zajęcie. W Polsce działalność agencji pracy tymczasowej regulowana jest przez kilka aktów prawnych. Pierwszym i najważniejszym jest Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. To ona umożliwiła wprowadzenie w Polsce formy zatrudnienia jaką jest praca tymczasowa. Pozostałe to między innymi ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r.
agencja pracy tymczasowej warszawa” />
w sprawie agencji zatrudnienia. Agencje pracy tymczasowej to szczególna forma agencji zatrudnienia i aby działać na rynku muszą spełniać kilka warunków, takich jak na przykład zobowiązane są do niezalegania w opłacaniu składek i podatków do ZUS nie mogą być podmiotem karanym za przestępstwa i wykroczenia, ani przedsiębiorstwem w upadłości. Spełnienie tych wymogów potwierdza odpowiedni certyfikat, , na terenie którego znajduje się siedziba agencji. Agencja pracy tymczasowej Warszawa to oferta, która pomoże Ci znaleźć pracę, dlatego nie wahaj się skorzystać z takiej pomocy. Jeśli nie masz pracy lub chwilowo nie pracujesz w swoim zawodzie taka usługa może się okazać bardzo pomocna.