Egzamin licencjacki

prace licencjackie są pracami zaliczeniowymi, na podstawie których studenci mogą otrzymać, po zdanym jeszcze egzaminie, tytuł zawodowy. Same studia licencjackie trwają trzy lata i są obecnie prowadzone z większości dyscyplin wykładanych na studiach. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla studentów, ale z drugiej strony stawia im wysoko poprzeczkę w trakcie odbywanych studiów. Mogą już po trzech latach podjąć pracę zawodową, ale z drugiej strony taki system studiów oznacza, że są one jakby przerywane w porównaniu z jednolitymi studiami magisterskimi. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i na trzecim roku studenci piszą prace licencjackie kończące pewien etap nauki. Po tym niektórzy decydują się na podjęcie studiów drugiego stopnia, trwających dwa lata, więc praktycznie od początku muszą myśleć o napisaniu i obronie pracy magisterskiej. Są to wprawdzie obecnie krótsze prace niż wcześniej i można w ich pisaniu bazować na wcześniejszej pracy licencjackiej, ale studenci muszą pisać dwie prace zaliczeniowe w trakcie studiów zamiast jednej.

prace licencjackie muszą być pisane według ściśle określonych zasad, a ich tematy zatwierdzane są na Radzie Wydziału. W zależności od uczelni, trzeba dostarczyć do dziekanatu podanie podpisane przez dyrektora instytutu ze zgodą na napisanie pracy zaliczeniowej o takim, a nie innym tytule. Studenci studiów licencjackich nie muszą przedstawiać na spotkaniu Rady Instytutu planu swojej pracy, ale taki plan przygotowywany jest bardzo wnikliwie na seminarium licencjackim.

Zwykle, dopiero na podstawie takiego planu podejmowana zostaje decyzja o przyjęciu jakiegoś tematu pracy. Zdarza się też, że profesor prowadzący seminarium narzuca studentom tematy prac w zależności od własnego harmonogramu, taka sytuacja zdarza się zwłaszcza na seminariach z nauk ścisłych i może ona się okazać bardzo korzystna dla studentów, którzy nie muszą poszukiwać dla siebie odpowiedniego tematu, ale od razu mogą myśleć o opracowaniu planu pracy. Prace licencjackie stają się podstawą dopuszczenia studentów do egzaminu licencjackiego.