Kancelaria zawsze do dyspozycji

Testament powinien zawierać datę. Pełny dzień, miesiąc i rok. Data potrzebna jest po to, by określić dokładnie czas powstania testamentu. Naszą ostatnią wolę zawsze możemy zmienić pisząc kolejny testament. Dzięki datowaniu kolejnych testamentów wiadomo będzie, która z nich jest naszą ostatnią wolą. Jest to też istotne z uwagi na to, że w przyszłości możemy zostać z różnych powodów ubezwłasnowolnieni, a tylko dzięki dacie na testamencie wiadomo będzie, że został on sporządzony gdy mogliśmy samodzielnie funkcjonować. Mimo ubezwłasnowolnienia nasza ostatnia wola będzie nadal ważna i wykonana. Jeśli masz jakieś obawy zawsze możesz skorzystać z usługi kancelaria prawo spadkowe Warszawa, a doświadczony prawnik pomoże Ci sporządzić testament.

Zapytaj o poradę fachowca.

W filmach, często spotykamy się z sytuacją w której przy odczytaniu testamentu bohatera filmu jeden z synów dostaje posiadłość, a drugi firmę. W Polsce taka forma testowania jest niedopuszczalna. Dziedziczenie zgodnie z kodeksem cywilnym, polega na wejściu w ogół praw i obowiązków zmarłego. Każdy z dziedziców otrzyma więc wskazany ułamek własności każdego z naszych aktywów, a także będzie zobowiązany do zwrotu takiego samego ułamka naszych długów. Jeśli masz co do tego wątpliwości skorzystaj koniecznie z usługi kancelaria prawo spadkowe warszawa. Wpisanie w testamencie zwrotu „syn ma dostać samochód, a córka dom” nie powoduje jednak nieważności testamentu.

Przy podziale spadku zostanie jednak porównana wartość obu rzeczy i każdy ze spadkobierców faktycznie stanie się współwłaścicielem zarówno auta i domu, a także wszystkich innych aktywów w odpowiadającej temu proporcji. W tej samej proporcji odziedziczy też długi. Wpisujmy więc w testamencie każdemu spadkobiercy odpowiedni ułamek spadku. Jeżeli nie podamy ułamka to zostanie przyjęte, że chcieliśmy spadkobiercom zapisać równą część spadku. Jeśli masz jakieś wątpliwości skorzystaj z usługi kancelaria prawo spadkowe warszawa, a wszystko stanie się jasne. Doświadczony prawnik wskaze Ci odpowiednia drogę.