Ocenianie urzędników państwowych

ocena okresowa jest przeprowadzana nie tylko w zakładach produkcyjnych czy zajmujących się szeroko rozumianym przemysłem, ale także na przykład w urzędach czy instytucjach państwowych. Jednak w takich miejscach najczęściej ocena okresowa ma trochę inny charakter niż w przypadku pracowników zakładów produkcyjnych. O ile w tym drugim przypadku zwykle osoba przeprowadzająca ocenianie ma dostęp do wymiernych efektów pracy pracownika, o tyle w przypadku pracowników, zazwyczaj pracujących w administracji jest ocena okresowa jest o wiele bardziej skomplikowana.

Wobec tego do przeprowadzania odpowiednich procedur i wdrażania w życie systemów ocen pracowniczych bardzo często powstają specjalne instytucje. Ich zadaniem jest nadzór podporządkowanych jednostek. W takich miejscach zatrudniani są wysoko wykwalifikowani pracownicy zajmujący się przeprowadzaniem kontroli. Do ich obowiązków należy na przykład analizowanie rozliczeń składanych przez urzędników administracyjnych oraz ocenianie sprawozdań co do efektywności ich pracy. W przypadku urzędów bardzo łatwo można sprawdzić sprawność działania takiej instytucji biorąc pod uwagę liczbę oczekujących petentów. W niektórych urzędach czas od złożenia wniosku o załatwienie jakiejś, nawet najbardziej prozaicznej sprawy do realizacji tego przedsięwzięcia może wynosić nie tylko miesiące, ale i lata. Tak fatalny stan funkcjonowania urzędów jest związany z nieprzystosowaniem pracującej tam kadry do obecnych warunków gospodarczych. Dlatego też, kontrole przeprowadzane cyklicznie mogą pomóc w dokonywaniu nie tylko zmian w kadrze, ale także ogólnie w usprawnieniu funkcjonowania publicznych jednostek administracyjnych.

Dodatkowo, świadomość tego, że pracownicy poddawani są surowym ocenom co do wyników ich pracy i zaangażowania w zlecone im zadania może spowodować, że sprawniej będą oni wykonywali swoje obowiązki, co może przynieść wiele korzyści nie tylko dla funkcjonowania urzędu, ale przede wszystkim dla osób, które korzystają z jego usług.