Odszkodowanie po urazie kręgosłupa

Niestety wiele urazów kręgosłupa kończy się trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i kalectwem. W takim przypadku, osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu zarówno w ZUS jak również, w przypadku gdy mamy wykupione dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, ze strony firmy ubezpieczeniowej. Należy Ci się wiec odszkodowanie za uraz. Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu są obliczane przede wszystkim na podstawie tabeli, która precyzuje procentowy udział naszego urazu. Udział procentowy jest liczony od sumy ubezpieczenia. Najczęściej stosowana jest zasada: „1% uszczerbku= 1% sumy ubezpieczenia”.

Odszkodowania po urazach w wypadku

Aby uzyskać zadowalające odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, powinieneś przede wszystkim wiedzieć, o co w ogóle możesz się ubiegać. Warto przeczytać poniższe porady, bo zasadą jest, że z ubezpieczenia sprawcy możesz otrzymać o wiele więcej niż z własnej polisy. Należy Ci się odszkodowanie za uraz poniesiony w wypadku Gdy zgłaszasz uszczerbek na zdrowiu z własnej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystko jest proste. Ubezpieczyciel wypłaci Ci tyle, na ile się umówiliście przy zawieraniu umowy, czyli obowiązują Cię zasady zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W przypadku zgłoszenia z ubezpieczenia OC sprawcy sytuacja się komplikuje. Musisz sam określić, o jakie świadczenie i z jakiego tytułu się ubiegasz. Oto stajesz przed koniecznością wyceny własnego zdrowia. Aby jej dokonać, możesz wykorzystać metodę trzech kroków..

Te kroki to: identyfikacja, oszacowanie, uzasadnienie. W ten sposób możesz starać się uzyskać jak najwyższe odszkodowanie za uraz. Terminy zgłoszenie szkody i odszkodowanie używane są w odniesieniu do zdarzeń, w których uszkodzone zostało mienie, np. samochód. W przypadku tzw. szkód na osobie oraz ubezpieczeń na życie zgłaszamy roszczenia, a to, co wypłaca ubezpieczyciel, nazywamy świadczeniem. Roszczenia należy zgłaszać do zakładu ubezpieczeń sprawcy, więc po wypadku powinieneś ustalić, gdzie sprawca jest ubezpieczony i wziąć od niego numer polisy OC. Pracownicy zakładów ubezpieczeń już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej zapytają Cię, czego się domagasz.