Popularny kierunek pielgrzymek

Jednym z najpopularniejszym kierunkiem na podróż pośród chrześcijan jest ziemia święta pielgrzymka. To właśnie to miejsce jest uznawane za wyjątkowe i jako kolebka całego chrześcijaństwa. Jest to oczywiste, gdyż na terenach nazywanych Ziemią Świętą mieszkał Jezus oraz jego uczniowie. Ziemia święta pielgrzymka to wyjazd, który jest szczególnie ważny dla każdej osoby wierzącej, ponieważ będąc tam można powiedzieć, że podąża się śladami Biblii. Po dziś dzień zachowane są niektóre ruiny budowli, które opisywane są w Piśmie lub miejsca, na których istniał niegdyś jakiś budynek są oznaczone lub wybudowany jest dzisiaj kościół, lub zaznaczone jest na przykład tablicą upamiętniającą.

Zanim jednak zdecydujemy się na wzięcie udziału w wyprawie, jaką będzie ziemia święta pielgrzymka, należy pamiętać, że obszar dzisiejszego Izraela nie jest do końca terenem ustabilizowanym. Oczywiście my jako pielgrzymi nie mam podstaw, by obawiać się ataku, gdyż wszelkie miejsca, które są odwiedzanie przez turystów z różnych zakątków świata są bezpieczne. Tamtejsza ludność jest przyzwyczajona do ciągłego tłumu pielgrzymów i będą nas oni traktowali z szacunkiem, ponieważ pamiętajmy, że wielu z nich utrzymuje się głównie dzięki turystyce. Podczas zwiedzania różnych miejsc, będziemy oczywiście oprowadzani z przewodnikiem, który będzie zwracał się do nas często w języku polskim, gdyż w Izraelu również mieszka pewna grupa naszych rodaków, lub mogą to być rzecz jasna żydzi posiadający polskie korzenie. W sytuacjach, gdy przewodnik będzie zwracał się do nas w obcym języku otrzymamy oczywiście słuchawki, na których będzie polska wersja językowa. Co należy wiedzieć przed wylotem do Ziemi Świętej? Otóż będąc w Izraelu bądźmy świadomi, że jest to kraj trzech religii. Jest to oczywiście kolebka chrześcijaństwa i judaizmu, a tym samym kraj, gdzie znajdują się miejsca święte dla islamu oraz bahaizmu. Swoją pielgrzymkę rozpoczniemy lądując na lotnisku w Tel Awiwie. Z tego miasta rozpoczniemy dalszą podróż autokarem w święte miejsca.