Rozstanie z kulturą. Czy aby na pewno?

Załatwianie rodzinnych spraw na sali sądowej z pewnością nie należy do przyjemnych i godnych pozazdroszczenia. Zdrada małżeńska niestety coraz częściej tam prowadzi. W przypadku bowiem, kiedy zdradzony małżonek nie widzi innego wyjścia, jak rozstanie się, trzeba będzie wystąpić o rozwód z powodu zdrady żony.

Jak dowieść winy małżonki?

Ustalenie winy dla sądu, jest sprawą trudną, ponieważ zazwyczaj oboje zwaśnieni małżonkowie starają się dowieść, iż to wcale nie oni ponoszą wszelkie winy rozpadu pożycia małżeńskiego. Między współmałżonkami czasami dochodzi di prawdziwych słownych potyczek i starć, które prowadzić mogą jedynie do wydłużenia trwania sprawy rozwodowej. Rozwód z powodu zdrady żony można uzyskać tylko dostarczając do sądu odpowiednie dowody jej zdrady oraz powołując świadków gotowych mówić prawdę. Z tymi ostatnimi czasem była kłopot, bo zwyczajnie mogą nie chcieć zeznawać na niekorzyść żony, która zawsze była dla nich dobra i pomocna. Jeśli zajdzie taka sytuacja, pomocą służyć będą detektywi naszego biura detektywistycznego.

Poszukiwanie dowodów zdrady żony

Aby rozwód z powodu zdrady żony faktycznie został przeprowadzony, konieczne będzie dostarczenie sędziemu konkretnych materiałów dowodowych jasno wskazujących na jej winę. Zebrane przez detektywów dowody, czyli przejrzyste kolorowe fotografie wykonane w dużej rozdzielczości i dużym formacie, filmy nagrane cyfrowym sprzętem z doskonałą jakością obrazu i dźwięku będą stanowiły klucz w całym procesie.

Specjalista potrafi udowodnić również gdzie żona przebywała faktycznie zarzekając się, iż jedzie na kilkudniową konferencję czy odreagować pracę do Spa. Idąc czy jadąc w ślad za rozwód z powodu zdrady żony niewierną małżonką, zdobędzie materiał dokumentujący jej winy w całej okazałości.

Doświadczenie oraz precyzja pracy naszych detektywów pozwolą zdradzonym małżonkom otrzymać rozwód z orzeczeniem winy żony. Mogą pomóc również w przyznaniu przez sąd alimentów, które będzie zobowiązana płacić żona.